/  Aktualności / Wydarzenia / Piszą o nas! Transkribus: rozmowa z dr Ewą Rodek
Piszą o nas! Transkribus: rozmowa z dr Ewą Rodek

Piszą o nas! Transkribus: rozmowa z dr Ewą Rodek

W Instytucie Języka Polskiego PAN zespół badaczy pracuje nad zebraniem informacji na temat ewolucji języka polskiego i tworzy cyfrowy korpus językowy polskich tekstów z XVII i XVIII wieku w celu ułatwienia analizy języka używanego w tym okresie. Korpus tworzony jest na bazie skanów tekstów rękopiśmiennych przy użyciu programu Transkribus, oferującego narzędzia rozpoznawania pisma ręcznego (HTR – handwritten text recognition).

Rozmowę z członkiem zespołu dr Ewą Rodek, która opowiada o tym ważnym projekcie, można przeczytać tu: https://readcoop.eu/success-stories/linguistic-corpus-ewa-rodek/

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content