środa 04 kwi

Prof. Anna Tyrpa w Radzie do Spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Aktualności

W 2003 r. UNESCO przyjęło konwencję w sprawie ochrony kulturalnego dziedzictwa niematerialnego. Polska ratyfikowała ją w r. 2011. Przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołano Radę do Spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, której przewodniczącym jest prof. Jan Adamowski z UMCS. Rada zajmuje się rozpatrywaniem zgłaszanych z różnych regionów Polski wniosków o wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Od 2017 r. członkiem tej Rady jest prof. Anna Tyrpa z naszego instytutu.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG