/  Przebiegi zmian gramatycznych i leksykalnych w historii języka polskiego – metody korpusowe i kwantytatywne w językoznawstwie diachronicznym

Przebiegi zmian gramatycznych i leksykalnych w historii języka polskiego – metody korpusowe i kwantytatywne w językoznawstwie diachronicznym

Kierownik: dr hab. Rafał L. Górski, prof. IJP PAN
Wykonawcy: dr hab. Rafał L. Górski, prof. IJP PAN, dr hab. Maciej Eder

Numer projektu: 2013/11/B/HS2/02795
Data rozpoczęcia: 2013
Data zakończenia: 2017
Jednostka finansująca: NCN

Więcej informacji o projekcie – wkrótce.

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

Skip to content