/  Przebiegi zmian gramatycznych i leksykalnych w historii języka polskiego – metody korpusowe i kwantytatywne w językoznawstwie diachronicznym

Przebiegi zmian gramatycznych i leksykalnych w historii języka polskiego – metody korpusowe i kwantytatywne w językoznawstwie diachronicznym

Kierownik: dr hab. Rafał L. Górski, prof. IJP PAN
Wykonawcy: dr hab. Rafał L. Górski, prof. IJP PAN, dr hab. Maciej Eder

Numer projektu: 2013/11/B/HS2/02795
Data rozpoczęcia: 2013
Data zakończenia: 2017
Jednostka finansująca: NCN

Więcej informacji o projekcie – wkrótce.

Facebook

Facebook Pagelike Widget

YouTube

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content