/  Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu — gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe

Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu — gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe

Kierownik projektu: prof. dr hab. Teresa Smółkowa
Wykonawcy: prof. dr hab. Zbigniew Greń, dr Krystyna Holly, M. Mętrak, mgr Bożena Itoya, mgr Anna Żółtak

Numer projektu: 11H 12 0062 81
Data rozpoczęcia: 19.12.2012
Data zakończenia: 19.12.2016
Jednostka finansująca: MNiSW w ramach NPRH

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Publikacja:

Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu – gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe, opracował zespół  Zbigniew Greń, Krystyna Holly, Bożena Itoya, Maciej Mętrak, Teresa Smółkowa, Anna Żółtak, Kraków 2016, 384 s.

Facebook

Facebook Pagelike Widget

YouTube

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content