/  Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu — gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe

Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu — gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe

Kierownik projektu: prof. dr hab. Teresa Smółkowa
Wykonawcy: prof. dr hab. Zbigniew Greń, dr Krystyna Holly, M. Mętrak, mgr Bożena Itoya, mgr Anna Żółtak

Numer projektu: 11H 12 0062 81
Data rozpoczęcia: 19.12.2012
Data zakończenia: 19.12.2016
Jednostka finansująca: MNiSW w ramach NPRH

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Publikacja:

Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu – gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe, opracował zespół  Zbigniew Greń, Krystyna Holly, Bożena Itoya, Maciej Mętrak, Teresa Smółkowa, Anna Żółtak, Kraków 2016, 384 s.

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content