/  Język polski w prasie i innych źródłach pisanych w początkach sowietyzacji Ukrainy (lata 20. i 30. XX wieku)

Język polski w prasie i innych źródłach pisanych w początkach sowietyzacji Ukrainy (lata 20. i 30. XX wieku)

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. IJP PAN
Wykonawcy: dr Katarzyna Czarnecka, dr Dorota A. Kowalska, mgr Lyudmyla Yanushevska, a także dr Małgorzata Szczepkowska, mgr Oleksandr Skydan, dr Olga Makarova, prof. dr hab. Henryk Stroński

Numer projektu: 11H 11 005880
Data rozpoczęcia: 27.01.2012
Data zakończenia: 26.01.2016
Jednostka finansująca: MNiSW w ramach NPRH

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Projekt został zrealizowany jako praca dokumentacyjna i badawcza, obejmująca zgromadzenie oraz opracowanie polskojęzycznych gazet i czasopism wydawanych na Ukrainie sowieckiej w latach 1918–1939. Badaniami objęto obszerny zbiór 46 periodyków, odnalezionych w archiwach głównie ukraińskich i rosyjskich, w tym pisma lokalne należące do unikatów bibliograficznych. Publikacja książkowa i komplementarna internetowa oraz artykuły będące efektem projektu przedstawiają badane tytuły prasowe w ujęciu historycznym i lingwistycznym. Polskojęzyczna prasa w międzywojennym ZSRS była narzędziem sowieckiej propagandy, pełniła też ważną rolę w inwigilacji i kontrolowaniu mniejszości polskiej. Teksty prasowe ilustrują narodziny i ewolucję „polszczyzny sowieckiej”, czyli polskiej wersji sowieckiego języka rosyjskiego.

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE

https://prasapolukr.ijp.pan.pl/
strona dostępna również w języku: angielskim, rosyjskim i ukraińskim

https://www.facebook.com/prasapolskanaukrainie

Facebook

Facebook Pagelike Widget

YouTube

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content