/  Wielkoskalowa analiza tekstu i metodologiczne podstawy stylistyki komputerowej

Wielkoskalowa analiza tekstu i metodologiczne podstawy stylistyki komputerowej

Kierownik: dr hab. Maciej Eder
Wykonawcy: dr hab. Maciej Eder

Numer projektu: 2017/26/E/HS2/01019
Data rozpoczęcia: 2017
Data zakończenia: 2021
Jednostka finansująca: NCN

Więcej informacji o projekcie – wkrótce.

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

Skip to content