/  Zapożyczenia z sanskrytu oraz z urdu we współczesnym języku hindi – analiza stereotypów językowych za pomocą metod semantyki dystrybucyjnej

Zapożyczenia z sanskrytu oraz z urdu we współczesnym języku hindi – analiza stereotypów językowych za pomocą metod semantyki dystrybucyjnej

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Eder

Numer projektu: 2021/43/O/HS2/02392
Data rozpoczęcia: 2022-10-01
Data zakończenia: 2026-09-30
Jednostka finansująca: NCN – PRELUDIUM BIS 3

Opis projektu

Celem niniejszego projektu jest porównanie leksemów (quasi-synonimów) współczesnego języka hindi pochodzących z dwóch różnych języków, mianowicie z sanskrytu i z urdu, i próba rekonstrukcji językowego obrazu świata użytkowników języka widzianego poprzez ich wybory leksykalne, podjęta przy użyciu metodologii językoznawstwa komputerowego, przede wszystkim metody zanurzeń słów.

Facebook

Facebook Pagelike Widget

YouTube

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content