/  Jan Długosz – pisarz jeszcze średniowieczny czy już renesansowy? Intertekstualne inspiracje w XV-wiecznej Polsce

Jan Długosz – pisarz jeszcze średniowieczny czy już renesansowy? Intertekstualne inspiracje w XV-wiecznej Polsce

Kierownik projektu: mgr Zdzisław Koczarski

Numer projektu: 2021/41/N/HS2/04265
Data rozpoczęcia: 2022-02-07
Data zakończenia: 2025-02-06
Jednostka finansująca: NCN – PRELUDIUM 20

Opis projektu

Celem projektu jest odpowiedź na pytanie, czy na podstawie skali znajomości i wykorzystania w twórczości polskich intelektualistów rzymskiej i greckiej literatury antycznej oraz włoskiej literatury humanistycznej powinno się mówić o początku renesansu w Polsce już w połowie wieku XV? Na przykładzie reprezentatywnego dla tego okresu krakowskiego środowiska intelektualnego i jednego z jego najwybitniejszych przedstawicieli – historyka Jana Długosza (1415-1480) – projekt odpowie na pytanie, jak wiele dzieł antycznych i humanistycznych było znanych w XV-wiecznej Polsce? Projekt posłuży również stworzeniu nowoczesnych narzędzi i metody porównywania ze sobą tekstów łacińskich w celu automatycznego odnajdywania w nich intertekstualnych nawiązań i aluzji literackich do literatury starożytnej i humanistycznej.

Facebook

Facebook Pagelike Widget

YouTube

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content