Polish (Poland)English (United Kingdom)

Publikacje elektroniczne

Digital Humanities Lunch

Digital Humanities Lunch

Projekt RCIN

Projekt RCIN w IJP PAN

LogowaniePolecamy


mgr Aleksandra Kulbicka

mgr Aleksandra Kulbicka

 

Obszary badań naukowych

Doświadczony leksykograf. Zajmuje się również tłumaczeniami tekstów łacińskich.

 

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

  • Ukończyła Filologię Klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Publikacje

  • Współautorka haseł "Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce" (od t. VI, z. 4).
  • Gesta Hungarorum Anonimowego notariusza króla Beli, Kraków 2006 (współautorstwo przekładu).

 

Udział w projektach:

  • Fontes mediae et infimae Latinitatis Polonorum. Elektroniczny korpus języka łacińskiego na ziemiach polskich (1000-1550). (Projekt realizowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, umowa nr 0045/FNiTP/H11/80/2011)
  • Elektroniczny Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce (A-Q) – (projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, umowa nr 3736/B/H03/2011/40)
  • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).


Konferencje i warsztaty:

  • Fachsprache(n) im mittelalterlichen Latein. Monachium 12 - 15. IX. 2012.