Polish (Poland)English (United Kingdom)

Publikacje elektroniczne

Digital Humanities Lunch

Digital Humanities Lunch

Projekt RCIN

Projekt RCIN w IJP PAN

LogowaniePolecamy


mgr Jagoda Marszałek

 

Funkcja

asystent w Pracowni Łaciny Średniowiecznej

Obszary badań naukowych

leksykografia, językoznawstwo historyczne, paleografia łacińska

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

 • 2010-2015 studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: językoznawstwo
 • 2007-2011 studia licencjackie na kierunku Filologia Romańska (specjalizacja: Iberystyka), na Uniwersytecie Jagiellońskim (uzyskany tytuł licencjata)
 • 2003-2009 studia magisterskie na kierunku Filologia Klasyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim (uzyskany tytuł magistra)

Udział w projektach badawczych

 • 2014-2017 Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary, grant NCN nr 4025T, kierownik: ks. dr hab. Piotr Roszak (wykonawca projektu)
 • 2010-2014 Grupo de Investigación Grammacodex, kierownik: prof. Pedro Manuel Suárez Martínez (Uniwersytet w Oviedo, Hiszpania) (wykonawca projektu)
 • 01-03.2012 Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) (wykonawca projektu)

Szkolenia, staże, stypendia

 • 16-24.09.2014 COST Action Training School, Création et utilisation de corpus de textes médiévaux, Ciutadella de Menorca (Hiszpania), organizatorzy CSIC–IMF (Hiszpania), CNRS–IRHT (Francja), IJP PAN (Polska)
 • 07-08.2012 COST Action Short Term Scientific Mission IS 1005-9680, Uniwersytet w Oviedo
 • 07-08.2011 European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Erasmus Praktyki), Uniwersytet w Oviedo
 • 06.05.2011 Doktorant 2.0: Mendeley. Free reference manager and academic social network, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 01-03.2010 Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych Atominium, staż studencki (tłumaczenie i korekta, język hiszpański)
 • 2008-2009 European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Erasmus), Uniwersytet w Oviedo

Publikacje

 • Chmielewska J., Słownik łaciny średniowiecznej t. 8, z. 10, red. Michał Rzepiela, IJP PAN, Kraków 2014 (współautorstwo)
 • Chmielewska J., Słownik łaciny średniowiecznej t. 8, z. 9, red. Michał Rzepiela, IJP PAN, Kraków 2012 (współautorstwo)

Konferencje

 • 06.04.2013 Stylometria komputerowa w pracy filologa klasycznego na przykładzie Ars Moriendi - anonimowego utworu z XV wieku, Linguarum Antiquarum Colloquia: Aliter de veteribus, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 25.05.2012 Co powiedział niemy filozof, czyli o problemach tłumaczeniowych i próbach ich rozwiązania w tradycji Vita Secundi Philosophi, The Cracow Young Linguists and Translation Researchers Conference, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 18.03.2011 Metafory pojęciowe w średniowiecznych traktatach teologicznych, Metonimia i metafora w języku, w literaturze, w przekładzie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 21.04.2009 Un iocus monasticus en la Catedral de Oviedo, XVIII Jornadas de Filología Clásica, Uniwersytet w Oviedo (Hiszpania)

Tłumaczenia

 • Andrzej Maksymilian Fredro Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju, red. Marek Tracz-Tryniecki, wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014 (edycja i tłumaczenie; współautorstwo - dr Bartłomiej Bednarek, UJ).
 • Bernal Díaz de Luco El Coloquio elegante [w:] Clark Colahan, Pedro Manuel Suárez Martínez, El Coloquio elegante. Bernal Díaz de Luco, la sátira humanística y los orígenes de la novela picaresca, planowany termin oddania do druku: grudzień 2015, druk: GRISO (edycja i korekta tłumaczenia).
 • Antonio Pelacini da Piuro, architetto di Piuro, e i suoi lavori in Polonia. Architettura della chiesa e del convento dei Padri Bernardini a Leżajsk, red. S. Kłosowski [w:] Plurium. Associazione italo-svizzera per gli scavi di Piuro, Piuro 2013 (edycja i tłumaczenie dokumentów źródłowych)
 • Antonio Pelacini da Piuro, architetto-construttore riscoperto. I Piuresi in Polonia tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, red. S. Kłosowski [w:] Plurium. Associazione italo-svizzera per gli scavi di Piuro, Piuro 2012 (edycja dokumentów źródłowych)
 • Akta Stanisława Ligońskiego, kleryka archidiecezji gnieźnieńskiej, notariusza publicznego auctoritate apostolica i konsystorza foralnego w Sandomierzu [w:] Matki Boskiej Leżajskiej wędrowanie źródłami Sanu: Krzeszów – Lipiny – Leżajsk, red. A. Szykuła-Żygawska, S. Kłosowski, wyd. Calvarianum, Kraków 2011 (edycja i tłumaczenie)
 • Materiały źródłowe dot. historii parafii św. Mikołaja w Brzezinach [w:] Kościół św. Mikołaja w Brzezinach na Podkarpaciu, red. A. Szykuła-Żygawska, S. Kłosowski, wyd. Danlex, Brzeziny 2011 (edycja i tłumaczenie)

Działalność dydaktyczna

 • od 2014 wykładowca w Instytucie Filologii Romańskiej UJ (przedmiot: podstawy łaciny) oraz w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ (przedmiot: łacina)
 • od 2013 wykładowca w Szkole Kaligrafii i Iluminacji Barbary Bodziony (przedmiot: paleografia)
 • 2011-2014 asystent w Instytucie Filologii Klasycznej UJ (przedmioty: praktyczna nauka języka łacińskiego, praktyczna nauka języka greckiego, rozumienie tekstu łacińskiego, paleografia łacińska, lektorat języka łacińskiego, lektorat języka greckiego)