Polish (Poland)English (United Kingdom)

Publikacje elektroniczne

Digital Humanities Lunch

Digital Humanities Lunch

Projekt RCIN

Projekt RCIN w IJP PAN

LogowaniePolecamy


dr Anna Ledzińska

Kontakt


Obszary badań naukowych

 • Leksykografia, semantyka historyczna
 • Językoznawstwo korpusowe
 • Edytorstwo tekstów średniowiecznych
 • Historia pojęć ważnych dla kultury europejskiej (pojęcie miłości u św. Augustyna, artes liberales, virutes & vitia, świętość, szczęście).


Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

 • Magisterium - Filologia Klasyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Doktorat - Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie rozprawy zatytułowanej: "Origo et fundamentum liberalium litterarum. Gramatyka w systemie sztuk wyzwolonych w pismach Izydora z Sewilli."


Udział w projektach badawczych

a. ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

2012-2016

 • Fontes mediae et infimae Latinitatis Polonorum. Elektroniczny korpus języka łacińskiego na ziemiach polskich (1000-1550)”, kierownik: dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN
 • "Corpus academicum Cracoviense. Elektroniczna baza studentów i profesorów
  Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim 1364-1780", kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Ożóg

2015-2019

 • "Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV-XV wiek", kierownik dr hab. Jan Wroniszewski, prof. UMK

b. ze środków Narodowego Centrum Nauki:

2011-2014

 • Elektroniczny Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce (A-Q)”, kierownik: dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN

 • Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych z Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie”, kierownik: dr Anna Zajchowska

 

Publikacje

Monografia:

 • Origo et fundamentum liberalium litterarum. Gramatyka w pismach Izydora z Sewilli, IJP PAN/LIBRON, Kraków 2014

Artykuły:

 • Pondus meum amor meus – interpretacja passusu XIII 9 „Confessiones”św. Augustyna, w: Miłość w literaturze i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu - Materiały z ogólnopolskiej sesji studenckiej, Gdańsk 2001, s. 251-257
 • In memoriam Miecislai Broscii, w: Terminus 2(2000), s. 13-18.
 • Passus 1,1 „Etymologii” św. Izydora z Sewilli wobec formowania się teorii sztuk wyzwolonych, w: Collectanea classica Thorunensia XIII. Studia Graeco-Latina IV Universitatis Nicolai Copernici, Toruń 2002, s. 45-53
 • Mikołaja z Hussowa „Pieśń o życiu i czynach św. Jacka”, w:Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, Kraków 2007, s. 79-97
 • Anna Ledzińska, Anna Zajchowska „Mulier nequam” – kazania dominikanina Jana z Ząbkowic do kapituły wrocławskiej o celibacie i kapłańskiej czystości, wraz z wydaniem, w: Studia Źródłoznawcze 48 (2011), s. 126-135.
 • Anna Ledzińska, Maciej Zdanek XVII-wieczne epitafium enigmatyczne o mistrzu Wincentym Kadłubku, wraz z wydaniem i tłumaczeniem, w: Cistercium Mater Nostra VI (2012-2013), s. 123-154
 • Literackie wzory opowieści o świętym Jacku w "Carmen de vita et gestis divi Hyacynthi" Mikołaja z Hussowa, w: Renesans w Polsce i w Europie. Studia, red. J. Niedźwiedź et al., Kraków 2016, s. 161-183

Leksykografia:

 • Współautorka haseł Słownika Łaciny Średniowiecznej w Polsce (od t. VIII, z. 1)

Tłumaczenia:

 • Hildegarda z Bingen Scivias – pierwsza wizja z trzeciej części dzieła, w: Cenobium 15(2001), s. 58-60
 • Bernard z Clairvaux Kazanie Drugie o Pieśni nad Pieśniami, w: Cenobium 15(2001), s. 48-57
 • Bernard z Clairvaux Kazanie Trzecie na Pieśń nad Pieśniami, w: Cenobium 16(2001), s. 20-24
 • Bernard z Clairvaux Kazanie pierwsze: O samym tytule księgi „Pieśni nad Pieśniami”, w: Terminus 4,1 (2002), s. 193-198
 • Carlo Maria Martini Biblia i powołanie, Kraków 2002
 • Franciszek Petrarka Listy V 5; V 7; XIV 1, przekład z przypisami, w: Francesco Petrarca O niewiedzy własnej i innych – Listy wybrane, Gdańsk 2005, p. 123-133, 239-250
 • Mikołaj z Hussowa Pieśń o życiu i czynach świętego Jacka, w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, Kraków 2007, p. 181-226

 

Referaty konferencyjne i inne (wybór):

 • Zachowany w rekopisie L XV 11 żywot świętego Wojciecha i jego miejsce w tradycji. [referat], Kraków 20-22. 11. 2014, Historyczne księgozbiory dominikańskie - miejsca, ludzie, historie. Organizowane przez: Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Jagiellońską oraz Dominikański Instytut Historyczny
 • dr Krzysztof Nowak, mgr Aleksandra Kulbicka, dr Anna Ledzińska, dr Agnieszka Maciąg, dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN, eFontes. Elektroniczny korpus łaciny średniowiecznej [poster], Rzeszów 20-24.09.2015, V Kongres mediewistów polskich. Organizowane przez: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Wydział Socjologiczno – Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Stały Komitet Mediewistów Polskich
 • Hagiography in the Service of Counter-Reformation: De vita et gestis Divi Hyacinthi opusculum of Nicolaus Hussoviensis. Leeds 6-9.07.2015, International Medieval Congress. Reform&Renewal. Organizowane przez: Institute for Medieval Studies, University of Leeds, UK
 • Święci, czyli jacy? Badania leksykalne w oparciu o Korpus Hagiografii Polskiego Średniowiecza [odczyt], Kraków 16.01.2016, na zaproszenie Pracowni Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałacu Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie)
 • The holy and the godless - cultural stereotypes featured in the language of the Polish medieval hagiography. A corpus-based study [poster], Kraków 11-16.07.2016, Digital Humanities 2016. Organizowane przez: Alliance of Digital Humanities Organizations, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
 • Sanctus vir sed non femina. Badanie łączliwości wyrazów desygnujących świętość w oparciu o „Korpus polskiej hagiografii średniowiecznej" [referat], Warszawa 22-23.09.2016, VI Glosa do leksykografii. Między teorią a praktyką Metody współczesnej leksykografii. Organizowane przez: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwo Kultury Języka


Organizacja i popularyzacja nauki:

 • Polska leksykografia latynistyczna – historia i perspektywy. Kraków 6. 05. 2014, organizowane przez: Pracownię Łaciny Średniowiecznej IJP PAN [członkini komitetu naukowego]
 • The 19th IMSSS Symposium – Cracow 2014 Preaching and Reform in the Middle Ages. Kraków 18 - 22. 07. 2014. Organizowane przez: International Medieval sermon Studies Society, Uniwersytet im. Stefana Wyszyńskiego, Instytut Historii PAN, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego [lokalna organizatorka]
 • Hortus deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu (cykl seminariów i publikacja elektroniczna realizowany w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę) [współorganizatorka spotkań, od 01.2016]
 • Przewodniczenie i organizacja sesji nr 731: Digital approaches to texts, manuscripts and books: Methods and transposability podczas Leeds International Medieval Congress. Food, feast & famine, Leeds 04-07.07.2016
 • Organizacja warsztatu: dr Goran Proot Forces of Change in Early Modern Typography in the Southern Netherlands, 1473–c. 1815, Kraków 09.11.2016

 

Szkolenia, warsztaty, wyjazdy naukowe:

 • Connecting Textual Corpora and Dictionaries. COST Action „Medieval Europe: Medieval Cultures and Technological Resources [udział w warsztatach], Kraków 25-26.06.2013
 • COST Medioevo Europeo - Création et utilisation de corpus de textes médiévaux. Ciutadela de la Menorca 16-24. 09. 2014 [uczestnictwo w szkole letniej w ramach otrzymanego stypendium]
 • Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej, Udział w wykładach i warsztatach sekcji: XML i XSLT: od pergaminu przez edycję do korpusu, Kraków 17-19.06.2015. Organizowane przez: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytut Języka Polskiego PAN oraz Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL
 • Udział w kilkugodzinnym szkoleniu dotyczącym narzędzia TRACER: Franzini, Greta; Franzini, Emily; Büchler, Marco; Moritz, Maria Georg-August-Universität Göttingen, Germany "Historical Text Reuse Tutorial" (11.07.2016, Kraków)

Zajęcia dydaktyczne:

 • Lektorat i translatorium z łaciny kościelnej i średniowiecznej dla studentów Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów [od 2009]

Inne:

Sekretarz Rady Naukowej IJP PAN [od 03.2016]