piątek 18 lut

Monografie wieloautorskie z publikacjami pracowników naszego Instytutu

Aktualności

Niedawno ukazało się kilka monografii wieloautorskich z publikacjami pracowników naszego Instytutu.

Tom Język w regionie, region w języku 4 (Poznań 2021) z serii Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest pokłosiem cyklicznych konferencji o tym samym tytule, w których regularnie biorą udział nasi pracownicy. W prezentowanej publikacji Helena Grochola-Szczepanek podjęła problematykę oceny gwary przez mieszkańców wsi na podstawie danych z Korpusu Spiskiego, Anna Kostecka-Sadowa przeanalizowała wybrane nazwy roślin w gwarze polskiej Mościsk i okolic na pograniczu polsko-ukraińskim, Agnieszka Wełpa-Siudek ukazała codzienne życie Warmii przez pryzmat frazematyki, a Katarzyna Konczewska przedstawiła podlaskie słownictwo gwarowe z zakresu budownictwa na podstawie niepublikowanych materiałów archiwalnych Instytutu Sztuki PAN i własnych badań terenowych na pograniczu polsko-białoruskim.

Tom Polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją (Warszawa 2021) pod redakcją Józefa Porayskiego-Pomsty i Katarzyny Sobolewskiej zadedykowano prof. dr hab. Barbarze Falińskiej w 90. rocznicę urodzin. W części językoznawczej zaprezentowano rozprawy traktujące o polszczyźnie regionalnej, dawnej i współczesnej; oddzielną część tomu poświęcono ludziom, tekstom i zjawiskom kultury. Do napisania artykułów zaproszono także pracowników naszego Instytutu. Jadwiga Waniakowa przedstawiła rozprawę o polskich nazwach gwarowych roślin z komponentem „kaczy”, Katarzyna Sobolewska napisała o biedzie i bogactwie w życiu dawnych Mazurów i Warmiaków na podstawie materiałów Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, Anna Tyrpa ukazała sylwetki językoznawców i innych uczonych humanistów na kartach utworów literackich.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG