środa 17 wrz

Międzynarodowe sympozjum Etymological Research of Old Church Slavonic: from the Slavonic, Indo-European and General Linguistic Perspective w Brnie

Aktualności

W dniach 9–11 września 2014 r. w Brnie na Morawach odbyła się kolejna, cykliczna międzynarodowa konferencja etymologiczna, w której uczestniczyło dwoje pracowników naszego Instytutu. Przedstawiony przez prof. dr hab. Jadwigę Waniakową opis projektu Etymologicznego słownika polskich gwarowych nazw roślin wzbudził szerokie zainteresowanie nie tylko etymologów, ale i innych uczestników sympozjum. Z kolei dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. IJP PAN uwagę audytorium skupił na problematyce związanej z wykorzystaniem danych staro-cerkiewno-słowiańskich i rusko-cerkiewnych przy opracowywaniu słowników etymologicznych.

Po zakończeniu konferencji – jak co rok – odbyło się spotkanie Komisji Etymologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, w poczet której oboje zostali wybrani na ubiegłorocznym Międzynarodowym Zjeździe Slawistów w Mińsku. Podczas obrad dyskutowano wiele istotnych dla środowiska spraw. Dr. hab. Bogumiłowi Ostrowskiemu na czas obecnej kadencji powierzono funkcję sekretarza Komisji Etymologicznej. Ponadto omówiono szczegóły organizacji kolejnych konferencji. Priorytetową dla krakowskiego środowiska językoznawczego jest bez wątpienia zaplanowana na 2016 r. konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin śp. Prof. dr hab.  Franciszka Sławskiego.

{gallery}sympozjum_etymological_2014{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG