/  Anthropos / Międzynarodowa wymiana stypendialna przyszłych doktorantów Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów PAN

Międzynarodowa wymiana stypendialna przyszłych doktorantów Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów PAN

Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN otrzymał środki finansowe w ramach Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W wymianie wezmą udział doktoranci z Polski i zagranicy (w sumie 20 osób), w tym przyszli doktoranci Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów PAN.

Dzięki wymianie doktoranci będą mogli zebrać materiały do dysertacji, odbyć kwerendy archiwalne i biblioteczne oraz zaprezentować swoje projekty badawcze na seminariach w zagranicznych ośrodkach naukowych.
Link do informacji o Programie PROM:

Facebook

Facebook Pagelike Widget

YouTube

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content