/  Międzynarodowa konferencja wykonawców Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego

Międzynarodowa konferencja wykonawców Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego

W dniach 22 – 29 września 2019 r. odbyła się w Krakowie międzynarodowa konferencja wykonawców Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego. Patronatem honorowym objął przedsięwzięcie Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, patronatem medialnym – oficjalny serwis miejski Magiczny Kraków (www.kraków.pl). Konferencja zorganizowana została przez trzy instytucje naukowe: Instytut Języka Polskiego PAN, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, pod auspicjami Komitetu Językoznawstwa i Komitetu Słowianoznawstwa PAN. Obok prac w sekcjach nad przygotowaniem kolejnych tomów atlasu, w ramach konferencji odbyło się również posiedzenie Międzynarodowej Komisji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Ze strony Instytutu Języka Polskiego PAN zadania organizacyjne oraz merytoryczne wykonywał zespół Pracowni Etymologii i Geolingwistyki. Nad całością organizacji i przebiegu konferencji czuwała prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa.

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content