wtorek 16 gru

Międzynarodowa Konferencja Historycznojęzykowa „W kręgu dawnej polszczyzny” (4-5 grudnia 2014 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Aktualności

W dniach 4–5 grudnia 2014 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Historycznojęzykowa „W kręgu dawnej polszczyzny”. Wśród kilkudziesięciu referentów byli obecni również pracownicy naszego Instytutu. Podczas obrad plenarnych prof. Ewa Deptuchowa przedstawiła referat O suplemencie do „Słownika staropolskiegow przededniu wydania. Referaty w sekcjach wygłosili: dr Iwona Nobis Najstarsze polskie nazwy miejscowe – historia, pochodzenie, zmiany, dr Mariusz Leńczuk XV-wieczne tłumaczenia kantyków z Nowego Testamentu – uwagi wstępne, prof. Bożena Sieradzka-Baziur Najdawniejsze słownictwo w przygotowywanym „Słowniku pojęciowym języka staropolskiego” (przygotowany wspólnie z mgr Krystyną Kajtoch i mgr Dorotą Miką), dr Joanna Duska Potoczność jako środek perswazji w Obrokach duchownych do Żywotów świętych Piotra Skargi oraz mgr Urszula Poprawska Ciągłość i zmiany semantyczne wyrazu kolęda. Swoje referaty przedstawiły także osoby związane współpracą z Instytutem. Referat w sekcji wygłosiła mgr Katarzyna Jasińska Derywaty rzeczownikowe z formantem –ota w staropolszczyźnie, natomiast podczas obrad plenarnych kończących sesję dr Zofia Wanicowa Warsztat leksykografa-historyka. Na marginesie prac nad suplementem do „Słownika staropolskiego”. Organizatorzy konferencji planują, aby konferencje takie odbywały się co dwa lata.

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG