Mgr Iwona Krawczyk z Pracowni Łaciny Średniowiecznej w Chartres, 10-12.10.2022 r.
wtorek 29 lis

Mgr Iwona Krawczyk z Pracowni Łaciny Średniowiecznej w Chartres, 10-12.10.2022 r.

Aktualności - Erasmus - sprawozdania

W 1944 roku w wyniku bombardowania i pożaru zniszczony został budynek Biblioteki Miejskiej w Chartres, poważnie uszkodzona została też niezwykła kolekcja przechowywanych w niej rękopisów. Zbiór ten stanowił historyczne świadectwo szkoły chartryjskiej – jednego z głównych ośrodków intelektualnych Europy XI i XII wieku. Zespół z Institut de recherche et d’histoire des textes (CNRS) od lat prowadzi nie tylko czynności digitalizacyjne i identyfikacyjne dotyczące ocalałych materiałów, ale też pracuje nad zbadaniem i opisaniem historii biblioteki na przestrzeni wieków, sięgając do dokumentacji, opisów i archiwów badaczy, którzy mieli dostęp do zbioru przed jego zniszczeniem.

Iwona Krawczyk z Pracowni Łaciny Średniowiecznej IJP PAN podczas wyjazdu w ramach programu Erasmus+ miała możliwość włączenia się w prace dotyczące kolekcji, prowadzone przez historyczkę sztuki i książki Joannę Frońską oraz historyczkę sztuki Claudię Rabel. Uczestniczyła w kwerendzie w Archiwum departamentalnym Eure et Loir, poszukując informacji dotyczących transferu ksiąg (darowizn, sprzedaży czy wypożyczenia rękopisów). Rozwijała umiejętności paleograficzne, analizując rękopiśmienne testamenty oraz średniowieczne inwentarze sporządzone w języku łacińskim i francuskim.

Miała też szansę wzbogacić swoje doświadczenie w dziedzinie fragmentologii – podczas prac w Bibliotece miejskiej (Bibliothèque l’Apostrophe), w której przechowywane są ocalałe fragmenty kolekcji, mogła nie tylko uczyć się od wybitnych specjalistek zasad datacji i rozpoznania rękopisów, ale też czynnie uczestniczyć w pracach rekonstrukcyjnych i identyfikacyjnych.

Na zdjęciach: fragment rękopisu Chartres, BM, 1032; dokument z Archiwum departamentalnego G. 1463.

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG