czwartek 24 lip

Leksykograficzne spotkania w Bolzano

Aktualności

W drugiej dekadzie lipca odbyły się w Bolzano we Włoszech konferencje leksykograficzne, w których uczestniczyli pracownicy naszego Instytutu. Najpierw, w dniach 15-19 lipca, obradował XVI Międzynarodowy Kongres EURALEX (European Association for Lexicography), podczas którego mgr Krzysztof Nowak przedstawił „Elektroniczny Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce”. Był on także współautorem kongresowej prezentacji dotyczącej projektu „WikiLexicographica”. Bezpośrednio po zakończeniu kongresu odbyło się (19-20 lipca) spotkanie w ramach akcji COST „European Network of e-Lexicography”, podczas którego dyrektor Instytutu prof. Piotr Żmigrodzki na posiedzeniu jednej z grup roboczych prezentował  „Wielki słownik języka polskiego PAN”, w dyskusjach innej grupy roboczej uczestniczył także mgr Krzysztof Nowak. Projekty IJP PAN spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem, czego dowodem jest zaproszenie obu naszych przedstawicieli do przygotowania obszerniejszych prezentacji podczas warsztatów dla młodych uczonych, jakie w ramach akcji COST odbyć się mają na przełomie września i października tego roku w Słowenii.

{gallery}2014_07_bolzano{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG