wtorek 22 paź

Kwerenda archiwalna i biblioteczna w Sankt Petersburgu

Aktualności

W dniach 2-15 października 2013 r. pracownice Instytutu Języka Polskiego PAN: dr Katarzyna Czarnecka, mgr Ludmiła Januszewska i dr Dorota Kowalska (Pracownia Polszczyzny Kresowej) oraz dr Renata Bronikowska (Pracownia Historii Języka XVII i XVIII w.) brały udział w kwerendzie bibliotecznej i archiwalnej w Sankt Petersburgu.

Badaniami zostały objęte polskojęzyczne wydawnictwa prasowe i książkowe z lat 20. i 30. ubiegłego wieku, wydane na Ukrainie sowieckiej, zgromadzone w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej i w Bibliotece Rosyjskiej Akademii Nauk.

Wyjazd odbył się w ramach realizowanego przez Pracownię Polszczyzny Kresowej grantu NPRH 11H 11 005880 „Język polski w prasie i innych źródłach pisanych w początkach sowietyzacji Ukrainy (lata 20. i 30. XX wieku)” pod kier. dr hab. Ewy Dzięgiel. Pomocy w organizacji wyjazdu udzielił pracownicom Instytut Polski w Sankt Petersburgu.

 

{gallery}st-petersburg-2013{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG