środa 25 maj

Kontakty Pracowni Słownika Łaciny Średniowiecznej z badaczami francuskimi

Aktualności

W dniach 21-30 września 2010 mgr Krzysztof Nowak z Pracowni Słownika Łaciny Średniowiecznej uczestniczył w Paryżu w pracach grupy roboczej OMNIA (Outils et Méthodes Numériques pour l’Interrogation et l’Analyse des textes médiolatins), koordynowanej przez IRHT (l’Institut de Recherche et d’Histoires des Textes), CNRS (Centre Nationale de la Recherche Scientifique) oraz École Nationale des Chartes.

Owocem współpracy z kolegami francuskimi jest udział Pracowni Słownika Łaciny Średniowiecznej w przygotowaniu cyfrowej wersji „Novum Glossarium Mediae Latinitatis”, najobszerniejszego spośród publikowanych aktualnie słowników łaciny średniowiecznej, oraz w sporządzeniu pierwszego lemmatyzatora dla średniowiecznych tekstów łacińskich. Wiele miejsca poświęcono również projektowi elektronicznego „Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce”. Przyjęto także wstępne założenia, dotyczące edycji słowników łaciny średniowiecznej według wytycznych TEI oraz opracowano wstępną wersję mechanizmu wiki, mającego umożliwiać dyskusję on-line specjalistów mediewistów nad hasłami słownikowymi już na etapie prac redakcyjnych.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG