środa 20 kwi

Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA

Aktualności

Biblioteka Instytutu Języka Polskiego PAN z dniem 06 kwietnia 2011 r. przystąpiła do Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Zintegrowanych Systemów Zarządzania  Biblioteką SOWA.

Nowoczesne technologie, by w pełni zostały wykorzystane dla potrzeb czytelników i bibliotekarzy, muszą dynamicznie rozwijać się i zwiększać funkcjonalność.

 

Biblioteka Instytutu Języka Polskiego PAN z dniem 06 kwietnia 2011 r. przystąpiła do Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Zintegrowanych Systemów Zarządzania  Biblioteką SOWA.

Nowoczesne technologie, by w pełni zostały wykorzystane dla potrzeb czytelników i bibliotekarzy, muszą dynamicznie rozwijać się i zwiększać funkcjonalność.

 

Głównymi celami Konsorcjum Użytkowników Systemów Bibliotecznych SOWA, jak określono w Porozumieniu, są:

  1. wypracowania priorytetów dotyczących rozwoju Systemów SOWA i przedkładania ich producentowi oprogramowania,
  2. umożliwienia wykorzystania kopii CKHW NUKAT przez biblioteki pracujące w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21,
  3. organizowania wspólnych konferencji, szkoleń, seminariów, praktycznych wymian doświadczeń, związanych z funkcjonowaniem Systemów SOWA,
  4. informowania członków Konsorcjum drogą pisemną lub elektroniczną (na zasadach wzajemności) o wszelkich dobrych rozwiązaniach organizacyjnych, wspierających wdrażanie Systemu,
  5. pomocy w opracowaniu projektów pozyskiwania funduszy na wdrażanie i rozbudowę nowoczesnych technologii informatycznych,
  6. organizacji różnych form integracji użytkowników Systemów.
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG