wtorek 12 kwi

Kongres Historyków Języka w Katowicach

Aktualności

w dniach 13-15 kwietnia 2016 r. obraduje w Katowicach Kongres Historyków Języka. Bierze w nim udział liczna reprezentacja naszego Instytutu. W programie przewidziano referaty: prof. Ewy Deptuchowej (Warsztat współczesnego leksykografa historycznego), prof. Bożeny Sieradzkiej-Baziur (Struktura słownictwa staropolskiego w świetle elektronicznego „Słownika pojęciowego języka staropolskiego”), prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego, dr Doroty Adamiec, dr Magdaleny Majdak i dra Wiesława Morawskiego (Jak definiować znaczenia haseł w słowniku historycznym? Wybrane problemy semantyki historycznej), dra Mariusza Leńczuka (Historia języka – możliwości i konieczności badań źródłowych w XXI wieku), dr Doroty Kołodziej i mgr Magdaleny Klapper (Glosa w rękopisie, edycji i słowniku – na przykładzie glos polskich z „Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej”) oraz mgr Katarzyny Jasińskiej (Stare czy nowe? O metodach badania dziedzictwa praindoeuropejskiego w polszczyźnie). Nasi przedstawiciele wystąpią także w ramach sesji plakatowej. Dr Renata Bronikowska i mgr Aldona Przyborska-Szulc przedstawią  Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 r.), dr Magdalena Majdak i mgr Paweł Kupiszewski  – Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku.  Dr Joanna Duska da odpowiedź na pytanie:  Czy fraszki Kochanowskiego mogą dzisiaj „zachwycać”, a mgr Dorota Mika zaprezentuje temat: Uwaga jako proces poznawczy w świetle leksyki staropolskiej – zagadnienia semantyczne.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG