piątek 30 wrz

Konferencja Onomastyczna Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne

Aktualności

W dniach 21-23 września 2016 r. odbyła się w Przegorzałach jubileuszowa XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna pt. Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne. Wzięło w niej udział 140 uczestników z wielu ośrodków naukowych i akademickich z Polski oraz z zagranicy (Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Macedonii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Słowenii, USA, Włoch). Wygłoszono 111 referatów w 20 sekcjach tematycznych oraz podczas obrad plenarnych.

Konferencja była także okazją do uczczenia pamięci wybitnych językoznawców i onomastów – Jana Michała Rozwadowskiego, Franciszka Sławskiego, Henryka Borka, Kazimierza Rymuta oraz jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin profesor Aleksandry Cieślikowej, a także sześćdziesiątej rocznicy opublikowania pierwszego numeru czasopisma Onomastica, wychodzącego nieprzerwanie w Krakowie z inicjatywy profesora Witolda Taszyckiego, jak również 1050. rocznicy chrztu Polski.

Referaty wygłosili również pracownicy naszego Instytutu: prof. IJP PAN Urszula Bijak (Transonimizacja w nazwach geograficznych), prof. IJP PAN Halszka Górny (Przedchrześcijańskie dziedzictwo imiennicze utrwalone w najstarszych polskich toponimach), prof. IJP PAN Helena Grochola-Szczepanek (Nazwy obiektów turystycznych na terenie gminy Bukowina Tatrzańska), prof. IJP PAN Krystyna Kowalik (Między informacją a reklamą. O formalnej strukturze tytułów polskich słowników jednojęzycznych), prof. Robert Mrózek (Interpretacyjno-badawcze zróżnicowania właściwości onimicznej sfery językowej) oraz mgr Paweł Swoboda (Metody stylometryczne w badaniu regionalnego zróżnicowania imiennictwa w Polsce).

W pierwszym dniu konferencji odbyły się posiedzenia Sekcji Onomastycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN  i  Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Konferencja była okazją do wymiany myśli naukowej, nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych, jak również prezentacji projektów leksykograficznych IJP PAN.

W drugim dniu konferencji uczestnicy spotkali się na uroczystej kolacji, której towarzyszył zespół CRACOV GOLDEN QUINTET, składający się z młodych muzyków krakowskiej Akademii Muzycznej.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej XX MiOKO.

https://xxmioko.ijp.pan.pl/pl/aktualnosci/

{gallery}konferencja_xxmioko{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG