środa 14 paź

Konferencja poświęcona Janowi Długoszowi

Aktualności

w dniach 8-9 października w Sandomierzu w ramach obchodów 600-lecia urodzin Jana Długosza odbyła się konferencja naukowa Jan Długosz w kręgu badań historyków i literaturoznawców, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne przy współpracy z Zakładem Archiwistyki
i Nauk Pomocniczych UMCS oraz Towarzystwem Naukowym Sandomierskim. W konferencji, której sesje odbywały się w zabytkowych pomieszczeniach Zamku Królewskiego i Domu Długosza, uczestniczył dr hab., prof. IJP PAN Michał Rzepiela, który wygłosił referat Jeszcze o miejscu dziejów legendarnych w polskiej historiografii średniowiecznej: Gall Anonim, Kadłubek, Długosz.

http://www.domdlugosza.blogspot.com/

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG