czwartek 19 maj

Konferencja o religijności ludowej na KUL-u

Aktualności

W dniach 9–10 maja 2016 r. odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ogólnopolska konferencja naukowa „Chrześcijaństwo w religijności ludowej – 1050 lat po Chrzcie Polski” zorganizowana przez Katedrę Religioznawstwa i Misjologii Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL-u, lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Sekcję Polską Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV – Internationale Organisation für Volkskunst). Skupiła ona etnografów, antropologów, folklorystów, etnolingwistów, teologów, a także przedstawicieli etnomuzykologii i archeologii z 7 uniwersytetów i kilku innych szkół wyższych oraz 2 instytutów PAN i 2 muzeów. Wśród 25 referentów znalazł się dr Emil Popławski z Pracowni Dialektologii Polskiej naszego Instytutu, który wygłosił referat „Matka Boska Gromniczna w przysłowiach w gwarach polskich”. Wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem uczestników konferencji, czemu dali wyraz w dyskusji oraz w rozmowach kuluarowych.

{gallery}konferencja_kul_2016{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG