piątek 03 paź

Konferencja naukowa pt. Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji 20-22 września 2014

Aktualności

W dniach 20-22 września 2014 r. w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyła się XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna pt. Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Na konferencji, wśród innych wystąpień, swoje referaty wygłosili pracownicy Zakładu Onomastyki Polskiej: prof. Aleksandra Cieślikowa: Jeszcze o zmianie funkcji nazw własnych na wybranych przykładach, prof. Maria Malec: Kulturowe przyczyny zmian w polskim imiennictwie osobowym (w ujęciu diachronicznym), prof. Barbara Czopek-Kopciuch: Urzędowe zmiany nazw miejscowości, prof. Urszula Bijak: Polionimia w nazwach geograficznych, prof. Halszka Górny: Nazewnictwo miejskie Krakowa – stan i perspektywy badań, prof. Małgorzata Magda-Czekaj: Galicyzmy pochodzące od nazw własnych we współczesnym języku polskim, dr Iwona Nobis: Medialne imiona. Nieoficjalne formy imion funkcjonujące jako oficjalne i ich zróżnicowanie motywacyjno-funkcjonalne, mgr Paweł Swoboda: Zróżnicowanie ilościowe i jakościowe imiennictwa w Polsce w XX i XXI wieku. Celem konferencji była prezentacja specyfiki nazewniczej onimów i pełnionych przez nie funkcji zarówno we współczesnym świecie, jak i w przeszłości.
Prof. Aleksandra Cieślikowa przewodniczyła Polskiej Komisji Onomastycznej przy International Council of Onomastic Sciences oraz Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Na posiedzeniu przedstawiono osiągnięcia onomastyczne ośrodków polskich i zagranicznych. Ustalono także, że następna, jubileuszowa – XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna odbędzie się w Krakowie w 2016 roku.

{gallery}gniezno_wrzesien_2014{/gallery}

Konferencja naukowa pt. Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji 20-22 września 2014

W dniach 20-22 września 2014 r. w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyła się XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna pt. Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Na konferencji, wśród innych wystąpień, swoje referaty wygłosili pracownicy Zakładu Onomastyki Polskiej: prof. Aleksandra Cieślikowa: Jeszcze o zmianie funkcji nazw własnych na wybranych przykładach, prof. Maria Malec: Kulturowe przyczyny zmian w polskim imiennictwie osobowym (w ujęciu diachronicznym), prof. Barbara Czopek-Kopciuch: Urzędowe zmiany nazw miejscowości, prof. Urszula Bijak: Polionimia w nazwach geograficznych, prof. Halszka Górny: Nazewnictwo miejskie Krakowa – stan i perspektywy badań, prof. Małgorzata Magda-Czekaj: Galicyzmy pochodzące od nazw własnych we współczesnym języku polskim, dr Iwona Nobis: Medialne imiona. Nieoficjalne formy imion funkcjonujące jako oficjalne i ich zróżnicowanie motywacyjno-funkcjonalne, mgr Paweł Swoboda: Zróżnicowanie ilościowe i jakościowe imiennictwa w Polsce w XX i XXI wieku. Celem konferencji była prezentacja specyfiki nazewniczej onimów i pełnionych przez nie funkcji zarówno we współczesnym świecie, jak i w przeszłości.

Prof. Aleksandra Cieślikowa przewodniczyła Polskiej Komisji Onomastycznej przy International Council of Onomastic Sciences oraz Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Na posiedzeniu przedstawiono osiągnięcia onomastyczne ośrodków polskich i zagranicznych. Ustalono także, że następna, jubileuszowa – XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna odbędzie się w Krakowie w 2016 roku.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG