niedziela 15 paź

O Instytucie Języka Polskiego PAN na konferencji EFNIL

Aktualności

W dniach 4 i 5 października 2017 roku w siedzibie Institut für Deutsche Sprache w Mannheim odbyła się 15. doroczna konferencja EFNIL (Europejskiej Federacji Narodowych Instytucji na rzecz Języka), poświęcona narodowym instytucjom na rzecz języków i ich misji (National language institutions and national languages). Polskim członkiem instytucjonalnym tej organizacji jest Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN i właśnie z jej ramienia w tegorocznej konferencji uczestniczył prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki. W referacie pt. Polish experience with a national institute for language przedstawił on historię Instytutu Języka Polskiego PAN i jego najważniejsze osiągnięcia w zakresie badań nad polszczyzną. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i bogatym oddźwiękiem; w dyskusji oficjalnej i kuluarowej uczestnicy konferencji wyrażali uznanie dla naszych osiągnięć, zauważali także korzystną – w porównaniu z ich krajami – sytuację organizacyjną i finansową, w jakiej naszej placówce przyszło i nadal przychodzi działać.

Podczas konferencji zaprezentowano także dorobek podobnych jednostek z innych krajów. Zwraca uwagę fakt, że prawie wszystkie te instytucje zajmują się, oprócz badań stricte naukowych nad językami, także standaryzacją i lingwistyką preskryptywną. Wszystkie jednak zmagają się z podobnego rodzaju utrudnieniami i problemami, co nasz Instytut, przede wszystkim materialnymi.

Więcej informacji o działalności EFNIL można znaleźć na jej stronie internetowej.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG