czwartek 03 wrz

International Seminar on Sea Names

Aktualności

W dniach 23–26 sierpnia 2015 odbył się w Helsinkach The 21st International Seminar on Sea Names (Sea Names: Heritage, Perception and International Relations) – coroczne spotkanie specjalistów różnych dziedzin (geografów, historyków, lingwistów) z Europy, Ameryki Północnej i Azji poświęcone hydronimii. Wzięła w nim udział prof. Urszula Bijak, z Pracowni Toponomastycznej IJP PAN, która w sekcji pierwszej Geographical Names as Cultural Heritage with Specific Regards to Hydronyms wygłosiła referat pod tytułem Potamonyms of the Vistula river basin as a part of cultural heritage.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG