środa 25 maj

Inauguracja roku akademickiego 2010/11 w studium doktorskim

Aktualności

9 października 2010 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego w studium doktorskim Instytutu. Uroczystość prowadziła prof. IJP PAN Jadwiga Waniakowa, kierownik studium. Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki powitał wszystkich zebranych, w krótkim przemówieniu przypomniał historię i najważniejsze dokonania naszej placówki, a następnie wręczył indeksy jedenaściorgu słuchaczom pierwszego roku. Następnie prof. dr hab. Roman Laskowski wygłosił wykład inauguracyjny nt. Dzieci polskiej diaspory. Bilingwizm dziecięcy jako problem lingwistyczny i socjologiczny. Oprócz słuchaczy wszystkich lat studiów doktorskich wysłuchali go również przybyli na uroczystość promotorzy i inni pracownicy IJP PAN.

 

{gallery}inauguracja_2010{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG