środa 18 lut

Horyzont 2020 szansą na rozwój polskiej nauki

Aktualności

Horyzont 2020 to największy program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej z budżetem prawie 80 mld euro na lata 2014–2020. Szczegółowy tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji znajduje się na stronie

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0104.01.POL

Funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Ramowego Horyzont 2020 pełni Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, z którym Polska Akademia Nauk podjęła współpracę w sprawie wspólnej promocji programu Horyzont 2020 i innych programów badawczych UE.

Polecamy Państwa uwadze i zachęcamy do odwiedzenia krajowego portalu programu Horyzont 2020 zawierającego informacje o samym programie, prowadzonych szkoleniach i warsztatach

www.kpk.gov.pl

oraz portalu dla naukowców informującego o grantach i stypendiach, przepisach prawno-administracyjnych związanych z zatrudnianiem naukowców.

www.euraxess.pl

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG