/  Konkursy / European Research Council: Starting Grants. Termin naboru wniosków: 17 października 2018 r.

European Research Council: Starting Grants. Termin naboru wniosków: 17 października 2018 r.

 

Adresatami konkursu są wybitni młodzi naukowcy, które uzyskały swój pierwszy stopień doktora od 2 do 7 lat temu i pracują nad stworzeniem własnego zespołu badawczego.

Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.

Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie1 500 000 euro (w szczególnych przypadkach do 2 000 000 euro).

Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem przynajmniej jednej istotnej publikacji naukowej w międzynarodowym czasopiśmie naukowym bez udziału swojego promotora. Wskazane jest, by kierownik posiadał także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.

Bliższe informacje patrz:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2019-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2019-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content