/  Konkursy / European Research Council: Synergy Grants. Termin naboru wniosków: 8 listopada 2018 r.

European Research Council: Synergy Grants. Termin naboru wniosków: 8 listopada 2018 r.

W ramach konkursu niewielkie zespoły badawcze mogą otrzymać wsparcie na przełomowe badania. Wnioski mogą składać zespoły składające się z od 2 do 4 naukowców (Principal Investigators).

Zgłaszany projekt może trwać do 6 lat.

Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 10 mln euro (w szczególnych przypadkach projekt może uzyskać dodatkowe 4 mln euro).

Bliższe informacje patrz:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2019-syg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2019-SyG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content