/  Konkursy / Konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, konkurs główny. Termin składania wniosków: 31 października 2018 r.

Konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, konkurs główny. Termin składania wniosków: 31 października 2018 r.

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie:

  • nauk humanistycznych,
  • kulturoznawstwa,
  • prawa,
  • nauk społecznych i ekonomicznych.

Zgłaszane projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych PNFN wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:

  • transfer kultury i wiedzy.
  • procesy europeizacji.
  • zmiana norm i wartości.
  • wielojęzyczność.

Finansowanie projektu spoza obszaru wyznaczonych priorytetów jest jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach możliwe. Wnioskodawcy powinni się w razie wątpliwości odpowiednio wcześnie zgłosić do Biura Fundacji z krótkim opisem projektu, aby sprawdzić, czy projekt wpisuje się w obszar wspierania.

Budżet projektu nie może przekroczyć 80 000 €.

W projektach preferuje się przyznawanie stypendiów. Stawka dla doktorantów wynosi 1200 € w Niemczech i 600 € w Polsce; dla post-doktorantów 1400 € w Niemczech i 800 € w Polsce. Oprócz stypendium możliwa jest wypłata dodatku rodzicielskiego miesięcznie w wysokości 400 € w Niemczech i 200 € w Polsce. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest sfinansowanie części etatu w maksymalnym wymiarze 20 godzin tygodniowo.

Bliższe informacje

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content