ZAPOŻYCZENIA Z SANSKRYTU ORAZ Z URDU WE WSPÓŁCZESNYM JĘZYKU HINDI – ANALIZA STEREOTYPÓW JĘZYKOWYCH ZA POMOCĄ METOD SEMANTYKI DYSTRYBUCYJNEJ

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Eder

Numer projektu: 2021/43/O/HS2/02392
Data rozpoczęcia: 2022-10-01
Data zakończenia: 2026-09-30
Jednostka finansująca: NCN – PRELUDIUM BIS 3

Opis projektu

Celem niniejszego projektu jest porównanie leksemów (quasi-synonimów) współczesnego języka hindi pochodzących z dwóch różnych języków, mianowicie z sanskrytu i z urdu, i próba rekonstrukcji językowego obrazu świata użytkowników języka widzianego poprzez ich wybory leksykalne, podjęta przy użyciu metodologii językoznawstwa komputerowego, przede wszystkim metody zanurzeń słów.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG