(Polski) Współczesna polszczyzna. Słownik neologizmów – Institute of Polish Language Polish Academy of Sciences
 /  (Polski) Współczesna polszczyzna. Słownik neologizmów

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content