/  (Polski) Fontes mediae et infimae Latinitatis Polonorum. Elektroniczny korpus języka łacińskiego na ziemiach polskich (1000–1550)

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content