/  Anthropos / (Polski) Międzynarodowa wymiana stypendialna przyszłych doktorantów Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów PAN

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

Skip to content