/  Contact

Institute of Polish Language Polish Academy of Sciences

Contact data:

Address:
al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków

E-mail: ijp@ijp.pan.pl

Phone: +48 (12) 632-56-92

Fax: +48 (12) 632-92-41

Additional information:

Bank account: Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w Krakowie
25 1130 1150 0012 1267 3820 0001

NIP: 675-00-01-892

REGON: 357534720

loading