/   / (Polski) Konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, konkurs uproszczony. Termin składania wniosków: 3 grudnia 2018 r.

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content