/  Maintenance Department

Maintenance Department

Wanda Bogacz – cleaner

Edyta Kuśmierczyk – cleaner

Wiesław Jazłocki – maintenance person (e-mail: )

Zdzisław Szarek – janitor

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content