/  Search: nowe studia leksykograficzne

Nowe studia leksykograficzne, t. 2

Kraków 2008: Wyd. Lexis Przedmowa Nad koncepcją Wielkiego słownika języka polskiego: MACIEJ GROCHOWSKI: Założenia ogólne opisu tzw. wyrażeń funkcyjnych wWielkim słowniku języka polskiego RENATA PRZYBYLSKA: Znaczniki semantyczne w Wielkim słowniku języka polskiego BARBARA BATKO-TOKARZ: Tematyczny podział słownictwa w Wielkim słowniku języka polskiego KATARZYNA WĘGRZYNEK: Szczegółowe zasady i konwencje technicznenotowania informacji składniowej w Wielkim słowniku języka

Read more

Nowe studia leksykograficzne, t. 1

Kraków 2007: Wyd. Lexis Przedmowa PIOTR ŻMIGRODZKI, MIROSŁAW BAŃKO, BOGUSŁAW DUNAJ, RENATA PRZYBYLSKA: Koncepcja Wielkiego słownika języka polskiego – przybliżenie drugie RAFAŁ L. GÓRSKI: Baza materiałowa, cytowanie, źródła i korpus dla Wielkiego słownika języka polskiego JULIUSZ KURKIEWICZ: Kwalifikatory w Wielkim słowniku języka polskiego AGNIESZKA FEDOROWICZ: Regularna polisemia rzeczownika w słownikach RENATA PRZYBYLSKA: Z problemów słownikowego

Read more

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

Skip to content