poniedziałek 24 lut

Dr Wojciech Włoskowicz wyróżniony Nagrodą Premiera

Aktualności

Dr Wojciech Włoskowicz z Pracowni Onomastyki IJP PAN otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską. Nagroda została wręczona podczas Gali Nauki Polskiej 19 lutego 2020 r. w Toruniu. W swojej rozprawie pt. „Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny)” dr Włoskowicz zajmuje się językowymi i tekstowymi mechanizmami upowszechniania się w zwyczaju językowym różnych wariantów nazw geograficznych. Zaprojektowaną przez siebie teorię zilustrował opisem rozwoju polskiego uzusu toponimicznego w zakresie nazw geograficznych obiektów z obszaru Huculszczyzny.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG