Dr Paweł Swoboda z Pracowni Onomastyki z wizytą w Reykjavíku (22-27.05.2023) w ramach programu Erasmus+
poniedziałek 26 cze

Dr Paweł Swoboda z Pracowni Onomastyki z wizytą w Reykjavíku (22-27.05.2023) w ramach programu Erasmus+

Aktualności - Erasmus - sprawozdania

W dniach 22-27 maja 2023 r. dr Paweł Swoboda przebywał z wizytą w Reykjavíku w Instytucie Studiów Islandzkich im. Árniego Magnússona (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) w ramach programu ErasmusPlus. Jednym z celów pobytu dra Swobody w Islandii był udział w warsztatach „Linking Spatial Data” organizowanych przez konsorcjum Nordic Spatial Humanities (NOS), poświęconych szkoleniu i poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie tworzenia przestrzennych baz danych nazewniczych i ich harmonizacji z innymi zasobami w ramach Linked Open Data. Koncepcje wypracowane wspólnie z przedstawicielami nauki, administracji publicznej i sektora prywatnego z całej Europy będą stanowiły podstawę dla planowanego międzynarodowego projektu dotyczącego modelowania danych czasowo-przestrzennych. Podczas warsztatów zostały zaprezentowane także projekty z zakresu humanistyki cyfrowej prowadzone w ramach Icelandic Centre for Digital Humanities and Arts (CDHA).

W kolejnych dniach dr Swoboda miał okazję zapoznać się z pracami prowadzonymi w departamencie onomastyki Instytutu Árniego Magnússona. Pétur Húni Björnsson, współtwórca projektów „Historical database on census data and church records” oraz „Nafnið.is” (islandzki geoportal toponimiczny), szczegółowo przedstawił dr. Swobodzie ich założenia techniczne i metodologiczne oraz narzędzia używane do gromadzenia, analizy i wizualizacji danych w wymienionych bazach. Z kolei Emily Lethbridge i Aðalsteinn Hákonarson zaprezentowali mu bogatą kolekcję materiałów źródłowych (rękopiśmiennych, kartograficznych, ikonograficznych) oraz metody ich gromadzenia, archiwizacji i dygitalizacji na potrzeby badań onomastycznych prowadzonych w Instytucie.
Wizyta była także okazją do zapoznania się z procedurami w zakresie polityki nazewniczej i standaryzacji nazewnictwa geograficznego na Islandii, co było niezwykle cennym doświadczeniem dla dra Swobody, biorącego udział w pracach polskiej Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. Szczególnie interesujące były dla niego rozwiązania i narzędzia, które dają wszystkim obywatelom Islandii możliwość czynnego uczestnictwa w kształtowaniu tamtejszego rejestru nazw geograficznych.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG