Dr Katarzyna Konczewska z Pracowni Dialektologii Polskiej z wizytą na Uniwersytecie Karola i w Instytucie Slawistyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, 9-13 maja 2022 r.
wtorek 08 lis

Dr Katarzyna Konczewska z Pracowni Dialektologii Polskiej z wizytą na Uniwersytecie Karola i w Instytucie Slawistyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, 9-13 maja 2022 r.

Aktualności - Erasmus - sprawozdania

W Unii Europejskiej regionalne podejście do kultury, historii i polityki stanowi ważną alternatywę dla narracji państw narodowych. Szczególną uwagę badaczy przyciągają pogranicza, które są uważane za symboliczne dla tożsamości narodowych. Specyfiką badań nad pograniczami jest otwartość i interdyscyplinarność, a współpraca uczonych z różnych krajów pozwala uwzględnić różnorodne perspektywy badawcze.

Dr Katarzyna Konczewska podczas wyjazdu do Pragi, do Katedry Studiów Środkowoeuropejskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola, przedstawiła studentom I roku studiów magisterskich kierunku „Studia środkowoeuropejskie” bogactwo gwar polskich ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki języka polskiego na Białorusi. Na zaproszenie Instytutu Slawistyki Czeskiej Akademii Nauk dr Konczewska wygłosiła odczyt o swoich badaniach nad kontaktami językowymi na pograniczu polsko-białoruskim, który spotkał z wielkim zainteresowaniem, a szczególną uwagę słuchaczy przyciągnęły zachowane do naszych dni na Grodzieńszczyźnie skupiska szlachty polskiej. Dr Konczewska miała także możliwość zapoznać się z badaniami prowadzonymi przez czeskich dialektologów na pograniczu białorusko-litewskim i słowacko-polskim.

https://www.facebook.com/PrazskaPolonistika, https://m.facebook.com/SlovanskyUstav?locale=en_GB&_se_imp=2yWoxhAKH9ZClGzVW.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG