czwartek 30 lip

Czasopismo „Onomastica” w bazie ERIH PLUS

Aktualności

Dyrekcja Instytutu z radością zawiadamia, że rocznik „Onomastica”, wydawany przez Instytut w koedycji z Komitetem Językoznawstwa PAN, spełnił odpowiednie kryteria i został wpisany na listę ERIH PLUS. Czasopismo ukazuje się od 1955 roku i stanowi od dawna istotne forum publikacji prac z zakresu onomastyki nie tylko polskiej, ale także słowiańskiej. Obecność pisma w ERIH PLUS z pewnością przyczyni się do dalszego umocnienia jego prestiżu wśród periodyków lingwistycznych.

Korzystając z okazji, informujemy także, iż najnowsze roczniki czasopisma w wersji elektronicznej są udostępnione bezpłatnie na stronach Czytelni Czasopism PAN .

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG