/  Wydarzenia


flaga

Tak jak wiele instytucji naukowych w Polsce i na świecie solidaryzujemy się w tych dniach z narodem ukraińskim i naszymi kolegami z ukraińskich instytucji naukowych. W miarę możliwości staramy się przychodzić im z konkretną pomocą. Stanowczo potępiamy brutalną napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.


O nas piszą! Transkribus: rozmowa z dr Ewą Rodek

O nas piszą! Transkribus: rozmowa z dr Ewą Rodek

AktualnościWydarzenia

W Instytucie Języka Polskiego PAN zespół badaczy pracuje nad zebraniem informacji na temat ewolucji języka polskiego i tworzy cyfrowy korpus językowy polskich tekstów z XVII i XVIII wieku w celu ułatwienia analizy języka używanego w tym okresie. Korpus został zaprojektowany w wersji wyłącznie cyfrowej, dlatego badacze zdecydowali się na automatyczne rozpoznawanie tekstów za pomocą programu

Więcej
HORTUS DELICIARUM

HORTUS DELICIARUM

AktualnościWydarzenia

Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Hortus Deliciarum. Wokół Średniowiecznego tekstu. W najbliższy wtorek, 28 czerwca, o godzinie 13.00 na platformie Zoom dr Joanna Frońska (z udziałem Iwony Krawczyk) opowie o rekonstrukcji zbiorów spalonej biblioteki w Chartres. Zapraszamy na wykład pt. „Biblioteka we fragmentach. Wokół rekonstrukcji kolekcji rękopisów kapituły

Więcej
NOMINARIUM W CZERWCU

NOMINARIUM W CZERWCU

AktualnościWydarzenia

Polskie Towarzystwo Onomastyczne i Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN zapraszają na kolejne NOMINARIUM. 30 czerwca o godz. 13:00 na platformie ZOOM Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska  wygłosi wykład „Urzędowe ustalanie nazw geograficznych w perspektywie globalnej i lokalnej”. Abstrakt wystąpienia i link do spotkania dostępne są na stronach PTO: https://pto.org.pl/2022/06/21/nominarium-30-06-2022-ewa-wolnicz-pawlowska-urzedowe-ustalanie-nazw-geograficznych-w-perspektywie-globalnej-i-lokalnej/ Serdecznie zapraszamy!

Więcej
NOMINARIUM 26 maja 2022 r. (czwartek), godz. 18:00, na platformie ZOOM.  “Hunting Sarah and Israel: The Role Played by Onomastic Name Policies in Engineering the Shoah”

NOMINARIUM 26 maja 2022 r. (czwartek), godz. 18:00, na platformie ZOOM. “Hunting Sarah and Israel: The Role Played by Onomastic Name Policies in Engineering the Shoah”

AktualnościWydarzenia

Polskie Towarzystwo Onomastyczne i Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN zapraszają na kolejne Nominarium. Prof. I. M. Nick, przewodnicząca Germanic Society for Forensic Linguistics i była przewodnicząca American Name Society, wygłosi referat “Hunting Sarah and Israel: The Role Played by Onomastic Name Policies in Engineering the Shoah”. Organizatorzy proszą o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu

Więcej
Lunch z humanistyką cyfrową: The New Wave: Charting Skills Gap in Computational Literary Studies Training

Lunch z humanistyką cyfrową: The New Wave: Charting Skills Gap in Computational Literary Studies Training

AktualnościWydarzenia

Pracownia Metodologiczna zaprasza na spotkanie z cyklu Lunch z humanistyką cyfrową, którego gośćmi będą Artjoms Šeļa (IJP PAN) i Lisanne van Rossum (Huygens Institute) wygłaszając referat pt. The New Wave: Charting Skills Gap in Computational Literary Studies Training. Spotkanie odbędzie się w piątek 8 kwietnia 2022 r., o 13:00, na platformie Zoom. Streszczenie znaleźć można na

Więcej

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

Skip to content