/  Praca w IJP PAN


flaga

Tak jak wiele instytucji naukowych w Polsce i na świecie solidaryzujemy się w tych dniach z narodem ukraińskim i naszymi kolegami z ukraińskich instytucji naukowych. W miarę możliwości staramy się przychodzić im z konkretną pomocą. Stanowczo potępiamy brutalną napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.


Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Pracowni Metodologicznej

Praca w IJP PAN

Kierownik projektu: „Zapożyczenia z sanskrytu oraz z urdu we współczesnym języku hindi – analiza stereotypów językowych za pomocą metod semantyki dystrybucyjnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 3, nr 2021/43/O/HS2/02392 oraz Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN wraz z komisją konkursową ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Pracowni Metodologicznej w Instytucie Języka

Więcej

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content