Konkursy – Instytut Języka Polskiego PAN
 /  Konkursy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: konkurs START. Termin składania wniosków: 31 października 2018 r.

Konkursy

Adresami konkursu są wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy: mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe); są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych; nie przekroczyli wieku

Więcej

Konkursy Fundacji Kościuszkowskiej. Termin składania wniosków: 31 października 2018 r.

Konkursy

Ze środków Fundacji można uzyskać środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA. Fundacja Kościuszkowska przyznaje środki na wyjazdy badawcze, staże naukowe, prowadzenie wykładów oraz granty badawcze. Projekty mogą dotyczyć dowolnej tematyki. We wszystkich konkursach staż może trwać od 3 do 5

Więcej

Konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, konkurs uproszczony. Termin składania wniosków: 3 grudnia 2018 r.

Konkursy

Do konkursu można zgłaszać projekty we współpracy polsko-niemieckiej, których budżet nie przekracza 10 000 €. Zgodnie z wytycznymi PNFN zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki: Muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych

Więcej

Konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, konkurs główny. Termin składania wniosków: 31 października 2018 r.

Konkursy

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie: nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa, nauk społecznych i ekonomicznych. Zgłaszane projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych PNFN wyznaczyła cztery priorytety tematyczne: transfer kultury i wiedzy. procesy europeizacji. zmiana norm i wartości. wielojęzyczność.

Więcej

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content