Dr Katarzyna Konczewska z Pracowni Dialektologii Polskiej z wizytą na Uniwersytecie w Zagrzebiu, 5-9 września 2022 r.

Dr Katarzyna Konczewska z Pracowni Dialektologii Polskiej z wizytą na Uniwersytecie w Zagrzebiu, 5-9 września 2022 r.

10-11-2022 / Aktualności

Ustalenie procesów zapożyczeń i etymologii poszczególnych leksemów o dawnym zasięgu ogólnosłowiańskim jest wyzwaniem dla językoznawców. Przyczyną tego jest podobieństwo strukturalne języków słowiańskich oraz istnienie późnych, równolegle utworzonych na gruncie różnych języków słowiańskich leksemów i zapożyczeń międzysłowiańskich. Dr Katarzyna Konczewska podczas wyjazdu do Zagrzebia odbyła szkolenie w Katedrze Polonistyki Instytutu Slawistyki Wydziału Filologicznego miejscowego uniwersytetu, zapoznając […]

Dr Katarzyna Konczewska z Pracowni Dialektologii Polskiej z wizytą na Uniwersytecie Karola i w Instytucie Slawistyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, 9-13 maja 2022 r.

Dr Katarzyna Konczewska z Pracowni Dialektologii Polskiej z wizytą na Uniwersytecie Karola i w Instytucie Slawistyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, 9-13 maja 2022 r.

08-11-2022 / Aktualności

W Unii Europejskiej regionalne podejście do kultury, historii i polityki stanowi ważną alternatywę dla narracji państw narodowych. Szczególną uwagę badaczy przyciągają pogranicza, które są uważane za symboliczne dla tożsamości narodowych. Specyfiką badań nad pograniczami jest otwartość i interdyscyplinarność, a współpraca uczonych z różnych krajów pozwala uwzględnić różnorodne perspektywy badawcze. Dr Katarzyna Konczewska podczas wyjazdu do […]

Dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN, z wizytą w Pracowni Historii i Rozwoju Języka Instytutu Języka Czeskiego Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, 10-14 maja 2022.

Dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN, z wizytą w Pracowni Historii i Rozwoju Języka Instytutu Języka Czeskiego Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, 10-14 maja 2022.

12-10-2022 / Aktualności

W średniowieczu powstawały zarówno jednojęzyczne słowniki mające charakter ogólny, jak i leksykony dotyczące konkretnej tematyki, np. botaniki. Były one pisane po łacinie. Z czasem do słowników zaczęły przenikać języki narodowe, np. niemiecki, czeski czy polski. Początkowo odbywało się to w ograniczonym zakresie, tj. w postaci wyrazów umieszczanych przy niektórych objaśnieniach do haseł łacińskich. Systematycznie dopisywane […]

dr Anna Niepytalska-Osiecka, Uniwersytet w Utrechcie, Niderlandy, 4-8 lipca 2022 r.

21-09-2022 / Aktualności

Choć lingwistyki nie zalicza się do nauk ścisłych, to aby poznać i sprawdzić pewne zależności w języku, trzeba niekiedy odwołać się do liczb. Z pomocą językoznawstwu przychodzą matematyka, statystyka, metody ilościowe. Lingwiści, którzy chcą badać problemy językowe metodami eksperymentalnymi, znajdą możliwość rozwijania swojej wiedzy na Uniwersytecie w Utrechcie w Niderlandach. Ten ośrodek naukowy oferuje warsztaty […]

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG