Aktualności – Strona 73 – Instytut Języka Polskiego PAN
 /  Aktualności

Promocja Słownika gwary Zakopanego i okolic

Aktualności

26 kwietnia 2010 roku w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone promocji „Słownika gwary Zakopanego i okolic”, przygotowanego z rękopiśmiennych materiałów Juliusza Zborowskiego przez Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu pod kierunkiem prof. Joanny Okoniowej.

Więcej

Audycja radiowa o imionach Polaków

Aktualności

29 września 2010 r. w programie „Przed hejnałem” Radia Kraków odbyła się audycja poświęcona imionom Polaków. Wzięła w niej udział prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch. Podczas audycji, w której uczestniczył też socjolog, mówiono o nadawanych w Polsce imionach, ich poprawności, modzie na konkretne imiona oraz o znaczeniu imion dla ich nosicieli. Z uznaniem trzeba podkreślić

Więcej

Kontakty Pracowni Słownika Łaciny Średniowiecznej z badaczami francuskimi

Aktualności

W dniach 21-30 września 2010 mgr Krzysztof Nowak z Pracowni Słownika Łaciny Średniowiecznej uczestniczył w Paryżu w pracach grupy roboczej OMNIA (Outils et Méthodes Numériques pour l’Interrogation et l’Analyse des textes médiolatins), koordynowanej przez IRHT (l’Institut de Recherche et d’Histoires des Textes), CNRS (Centre Nationale de la Recherche Scientifique) oraz École Nationale des Chartes.

Więcej

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading